Privacy statement

Je bezoekt onze website of laat je persoons- of bedrijfsgegevens bij ons achter omdat je geïnformeerd wilt worden over energiezaken. Of je bent klant bij ons, dan hebben we je gegevens nodig om onze diensten uit te voeren. Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben en wat er met je gegevens gebeurt. Hieronder lees je alles over onze handelswijze. Heb je vragen, stel ze ons gerust.

Wat zijn persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Verwerken van persoonsgegevens
Van alle personen waarmee wij contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor akkoord is gegeven. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Anexo verwerkt jouw (persoons)gegevens alleen voor datgene waarvoor jij de gegevens hebt verstrekt, waaronder bijvoorbeeld de volgende activiteiten kunnen vallen:

 • Uitbrengen van offertes;
 • Tot stand brengen en uitvoeren van contracten met klanten;
 • Ten behoeve van relatiebeheer;
 • Het factureren en incasseren van rekeningen;
 • Uitvoeren van controles m.b.t. crediteuren en debiteuren;
 • Behandelen van vragen, geschillen en klachten;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en informatiestukken over energie;
 • Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;
 • Voor het afhandelen van vacatures;
 • Verrichten van interne analyses en productontwikkeling;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om
Anexo heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die je ons toevertrouwt. Bovendien mag alleen geautoriseerd personeel jouw gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken gegevens alleen aan derden als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Ook eisen wij een hoge mate van beveiliging en vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Anexo persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of gekregen en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Wij houden ons hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw gegevens blijven van jou
Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Je mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben:

 • te wijzigen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Vraag je gegevens kosteloos op via het formulier Rechten Privacywet AVG. Natuurlijk kan je ook per briefpost jouw gegevens opvragen. Gebruik in dit geval het adres zoals hieronder genoemd bij het kopje “Vragen”. 

Hou wel rekening met het feit dat wij gegevens nodig hebben om onze diensten uit te voeren als je klant bij ons bent en dat wij ons moeten houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Na het indienen van het formulier Rechten Privacywet AVG ontvang je zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek, de gevraagde informatie. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit, kan deze termijn met twee maanden verlengd worden, hier word je binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek over geïnformeerd. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, informeren wij je ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen.

Jij kiest waarover je geïnformeerd wilt worden
Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan klanten en bezoekers van onze website. Als je bij ons aangemeld bent voor één van onze nieuwsbrieven kan je deze te allen tijde stopzetten. Dit doe je door onderin de e-mails op de afmeldknop drukken. Natuurlijk kan je ons ook een bericht sturen (zie alle gegevens onder het kopje “Vragen” hieronder), waarin je aangeeft wat je stopgezet wilt hebben.

Wat doen we bij fraude en misbruik
Bij fraude of misbruik kan Anexo jouw persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit gaat bijvoorbeeld over jouw energieverbruik. In het geval van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel zijn wij ook genoodzaakt jouw gegevens over te dragen.

Cookies
Cookies zijn kleine en eenvoudige tekstbestanden die jouw pc, tablet of telefoon opslaat wanneer je onze website bezoekt. Sommige cookies zijn alleen tijdens de duur van jouw bezoek aan een website actief, anderen cookies worden, mits toegestaan, op je computer opgeslagen. Welke cookies gebruiken wij?

Links naar andere websites
Op de website van Anexo zijn links opgenomen naar websites van andere partijen. Als je op zo’n link drukt, verlaat je onze website. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en deze vallen vanzelfsprekend ook niet in ons privacybeleid. Controleer het privacybeleid van de betreffende website voordat je gegevens met deze partij deelt.

Vragen
Heb je opmerkingen of vragen over ons privacybeleid, stuur je bericht via ons contactformulier onder vermelding van privacybeleid of per post aan:

Anexo B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1
2685ZG Poeldijk

Functionaris Gegevensbescherming
085-0023600
avg@juva.nl (Juva is de holding waar Anexo onder valt)

Wijzigingen in dit beleid
Anexo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Ook passen wij ons beleid aan als toepasselijke regels of wetgeving wijzigen. Over grote of ingrijpende aanpassingen word je natuurlijk geïnformeerd.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 augustus 2019.​​​​​