Bedrijven verduurzamen

Het verduurzamen van bedrijven is tegenwoordig een hot topic. Bedrijven en organisaties worden gezien als belangrijke spelers in de transitie naar een duurzamere samenleving en economie. Het verduurzamen van een organisatie is een proces waarbij de impact op het milieu en de samenleving wordt verminderd en waarbij duurzame doelstellingen worden nagestreefd.

Verduurzaam je organisatie

 

Er zijn verschillende manieren om je organisatie te verduurzamen.
Hieronder vind je een aantal aanbevelingen die je kunt overwegen om je organisatie verder te verduurzamen.

Een van de eenvoudigste manieren om je organisatie te verduurzamen, is door energie te besparen. Dit kan door energie-efficiëntere apparatuur en verlichting aan te schaffen, maar ook door bewustzijn te creëren onder medewerkers en hen te stimuleren energie-efficiënt te werken. Daarnaast kunnen er energiebesparende maatregelen geïmplementeerd worden, zoals het vervangen van verouderde apparatuur door energie-efficiëntere alternatieven en het installeren van zonne-energie systemen. Het verminderen van energieverbruik kan niet alleen leiden tot lagere energiekosten, maar ook bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de duurzaamheid van de organisatie.

Bedrijven kunnen ook verduurzamen door hun productieproces aan te passen of te verslimmen. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van hernieuwbare energiebronnen, (rest)warmte, waterstof en zonne-energie. Ook het verminderen van afval en het gebruik van milieuvriendelijke materialen dragen bij. De trend om minder gas te gebruiken, is alleen mogelijk door elektrificatie.

Een andere manier om je bedrijf te verduurzamen, is door te investeren in nieuwe technologieën. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van lokale duurzame opwek, zoals zonne-energie en windturbines. Door dit slim te combineren met smart-grids en energie-opslag realiseer je een toekomstbestendig energiesysteem. Subsidies maken het interessanter om te investeren in nieuwe technieken die gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de duurzaamheid van de organisatie.

Energie-efficiënt gebouwbeheer is een belangrijke stap in de verduurzaming van bedrijven. Dit houdt in dat bedrijven inspanningen verrichten om de energieprestatie van hun gebouw(en) te verbeteren. Uiteraard met zo weinig mogelijk energieverlies en zonder in te leveren op comfort. Energiedata is cruciaal voor het nemen van de eerste stappen, maar ook om de energiebesparende maatregelen te monitoren. Je kunt hierbij denken aan de volgende oplossingen:

  • Slim gebouwenbeheer
    Goede inzet van HVAC-installaties door rekening te houden met openingstijden, seizoenen en vakanties. Het gebruik van bewegings- en lichtsensoren.
  • Inzet van lokale energieopwek
    Installeren van zonnepanelen. Kiezen voor een warmte-koude opslag (WKO). Of een aansluiting op aardwarmte of restwarmte van een bron in de buurt.
  • Aanpassingen van je installatie(s)
    Keuze voor LED-verlichting, warmtepompen of isolatie om zo je energieverbruik te verminderen.

Bedrijven kunnen inspanningen verrichten om hun wagenpark te verduurzamen. Dit kan met de aanschaf van hybride of elektrische voertuigen. Hier horen ook slimme laadoplossingen bij. Voor de één is een laadplein geschikt en voor de ander een aantal laadpalen. Of een combinatie. Als je gaat laden wanneer je zelf energie opwekt, ben je helemaal duurzaam bezig. Elektrisch vervoer kan zelfs dienen als energieopslag.

Ook het inkoopbeleid van energie kan worden verbeterd om de organisatie verder te verduurzamen. Je kunt bijvoorbeeld een groen energiecontract met je energieleverancier afspreken. Door in te spelen op veel aanbod van energie bij zon en wind draag je bij aan een duurzaam energiesysteem. Je gebruikt op die momenten groene energie dat vaak voordelig in te kopen is. Goed inzicht en slimme en snelle bigdata oplossing zijn belangrijk. 

Een andere belangrijke stap is het samenwerken met partners die ook gericht zijn op duurzaamheid. Hierdoor kun je niet alleen profiteren van de expertise van deze partners, maar ook samenwerken aan projecten met een focus op verduurzaming. Dit maakt het makkelijker om je eigen doelstellingen op energiegebied te behalen. Zo werken we samen aan de energietransitie voor een duurzaam en betaalbaar energiesysteem.

Organisaties verduurzamen