Rechten Privacywet AVG

Belangrijke informatie

Met behulp van dit formulier kun je jouw persoonsgegevens opvragen zoals deze geregistreerd staan bij Anexo.

Je bent volgens de Europese Privacywetgeving (AVG) uitsluitend gerechtigd om jouw eigen persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Voor het in behandeling nemen van jouw verzoek m.b.t. jouw persoonsgegevens dien je je daarom persoonlijk te legitimeren bij de receptie van het hoofdkantoor van Anexo aan de Nieuweweg 1 in Poeldijk. De legitimatie vindt plaats door middel van een geldig rijbewijs of paspoort en een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) voor zakelijke klanten. Zonder legitimatie en KvK uittreksel in geval van zakelijke klanten kunnen wij jouw verzoek niet in behandeling nemen.

Na het indienen van het formulier “Rechten Privacywet AVG” ontvang je zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek en het aantal verzoeken kan het termijn, wanneer vereist, met nog eens twee maanden verlengd worden. Bij een verlenging word je hier binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek over geïnformeerd. Anexo zal je tevens informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen, wanneer geen gevolg gegeven kan worden aan jouw verzoek.