Installatieverantwoordelijke

Een installatieverantwoordelijke draagt zorg voor het plannen, beheren en uitvoeren van technische installaties in een gebouw of locatie. Volgens wet- en regelgeving ben je verplicht om je eigen middenspanningsinstallaties te onderhouden en regelmatig te laten inspecteren. Ook het inrichten van storingsdiensten hoort hierbij. Om deze werkzaamheden uit te voeren, kun je Anexo inschakelen voor deze zorgplicht.

Taken installatieverantwoordelijke

Een veilige werkomgeving is in ieders belang. Zonder goed beheer en onderhoud van je energievoorziening en -installaties is dit niet mogelijk. Een installatieverantwoordelijke draagt hier zorg voor. Installatieverantwoordelijkheid is geregeld in de ARBO-wet. De ARBO-wet verwijst naar een Europese norm en een aantal Nederlandse normen. De installatieverantwoordelijke moet de volgende zaken bepalen:

  • Welke installatie of installatie onderdelen geïnspecteerd moeten worden;
  • Welke inspectietermijn gehanteerd moet worden aan de hand van een risicoanalyse;
  • Of gebruik gemaakt kan worden van een steekproef, en zo ja hoe deze bepaald wordt;
  • Welke metingen en beproevingen uitgevoerd moeten worden.


Alle bovenstaande zaken moeten vastgesteld en gedocumenteerd worden. Kort gezegd komt het erop neer dat je als eigenaar van een middenspanningsinstallatie zelf zorg moet dragen voor een veilige en goede installatie. 

Jaarlijkse inspectie

Het is belangrijk om jaarlijks een inspectie uit te laten voeren. De bedrijfscontinuïteit van je onderneming is van groot belang en moet jaarlijks geïnspecteerd worden door een specialist. Dit voorkomt onaangename verrassingen. Een inspectie van Anexo richt zich op de algemene toestand van de installatie en de hoogspanningsruimte. Is er sprake van warmte, vocht, vuil of roest? Of juist ongedierte waar je installatie ook last van kan hebben? Tijdens deze inspectie nemen we foto’s met een thermische camera om de problemen te detecteren. Uit deze inspectie volgt een rapportage die aangeeft wat de conditie is van de installatie. Indien nodig ontvang je ook aanbevelingen vanuit onze expert om zaken op te lossen.

Warmtefoto-van-installatie
Warmtefoto van installatie waarop te zien is dat één van
de bushings veel warmer is dan de andere.

Voordelen regelmatig onderhoud

Regelmatig onderhoud is belangrijk aan je middenspanningsinstallatie. Wij hebben de belangrijke voordelen van regelmatig onderhoud voor je op een rij gezet:

  • Verlenging van de levensduur van technische installaties
  • Vermindering van het aantal technische storingen en defecten
  • Verbetering van de betrouwbaarheid en veiligheid van technische installaties
  • Minder kosten voor reparaties en vervangingen op de lange termijn
  • Voorkomen van onveilige situaties en mogelijk gevaarlijke situaties

Vraag nu een inspectie aan