Inzicht in je energiestromen

Als je inzicht hebt in al je energiestromen, weet je hoeveel energie je verbruikt en voor welke delen van het gebouw dit geldt. Als gecertificeerd meetbedrijf levert Anexo diverse toepassingen en installaties om erachter te komen hoeveel energie, gas en elektriciteit jouw bedrijf verbruikt. Aan de hand van de meetdata kijken we of en hoe jij energie kunt besparen en geven we je hiervoor advies op maat.

Waarom is inzicht in je energiestromen noodzakelijk?

Sommige installaties of machines zijn echte energieslurpers en verbruiken het merendeel van de totale energie. Je hebt zelf waarschijnlijk wel een vermoeden welke machines of installaties dit zijn, maar als je hier echt nauwkeurig inzicht in wilt krijgen, is het cruciaal om jouw energiestromen in kaart te brengen. Als je weet welke installaties dit zijn, kun je namelijk keuzes maken over de onderhoudsprogramma’s of investeringsprogramma’s. Zeker als je ziet dat in de loop van de tijd de energieslurpers alleen nog maar meer gaan verbruiken.

Energiestromen in kaart brengen met een tussenmeter

 

Met een tussenmeter kun je dan de energieslurpers in kaart brengen. Een tussenmeter meet namelijk het verbruik vanaf het punt dat deze wordt aangesloten en kan je dus ook helpen bij het verkrijgen van andere meetdata:

Door de gebruikte energie te delen door geleverde productie of bijv. vierkante meters (van energie, materiaal) weet je hoe bepaalde apparatuur of delen van het gebouw presteren

Opwekking van energie monitoren door bijv. zonnepanelen, inzicht in de teruglevering krijgen en hier uiteindelijk ook de subsidies waar je recht op hebt voor ontvangen.

Het opstellen van een kloppende energierekening voor een bedrijfsverzamelgebouw, waardoor je niet opdraait voor de hoge energiekosten die andere gebruikers van het gebouw veroorzaken

Jouw meetdata in MijnAnexo

 

Speciaal voor onze klanten hebben we onze kosteloze energieportal MijnAnexo gecreëerd. Hier wordt al jouw meetdata zoals jouw energieverbruik en energiestromen handig op één plaats getoond en overzichtelijk weergegeven aan de hand van tabellen en grafieken.

Voordelen van MijnAnexo:

Wil jij inzicht in je energiestromen krijgen?