Tussenmeting

Door meer te meten kom je meer te weten. Om nog meer inzicht in je energiestromen te krijgen, kun je er daarom voor kiezen om tussenmeters toe te passen. Door een tussenmeter op een slimme plek in je installatie te plaatsen, krijg je meer informatie over je energiestromen en energieverbruik. Deze extra informatie kan jou helpen bij het besparen van energie.

 

Energie opwekken inzichtelijk

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Energie opwekken met een WKK produceert warmte en elektriciteit tegelijkertijd.  Met behulp van een tussenmeter kun je de efficiëntie van je WKK nauwkeurig bepalen. Naast de hoeveelheid elektriciteit en warmte die de warmtekrachtkoppeling opwekt, kun je namelijk ook meten hoeveel gas de WKK verbruikt. Door dit gasverbruik te koppelen aan de energieproductie, kun je het rendement berekenen. Zo kun je over langere tijd het rendement monitoren en tijdig onderhoudsmaatregelen nemen om het rendement te verhogen.

De energieproductie op 10 mei van een installatie met zonnepanelen.
De energieproductie van een windmolen tijdens één van de 1e herfststormen van 2017.

Subsidie voor het opwekken van groene energie

Jaarlijkse rapportage

Hulp met inzicht

Wij van Anexo helpen je om inzicht te krijgen in de duurzame energie die jij opgewekt hebt. We plaatsen één of meerdere tussenmeters waarmee we de opwekking van energie constant uitlezen en stellen deze ter beschikking in MijnAnexo. Ook helpen we jou met het opstellen van de benodigde rapportages voor CertiQ. Doordat wij precies weten welke eisen hieraan worden gesteld, nemen we deze administratieve last uit jouw handen.

Wat is CertiQ?

CertiQ is door de overheid aangewezen om energie die is opgewekt uit duurzame bronnen als zon, water, wind en biomassa te certificeren. De Garanties van Oorsprong die CertiQ elektronisch verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. 

Voordelen:

  • Ontvangen juiste hoeveelheden subsidiegelden.
  • Betrouwbare meetdata die voldoet aan wet- en regelgeving.

 

Ideaal voor: bedrijven die duurzame energie opwekken met bijvoorbeeld zonneparken en aardwarmtebronnen

Inzicht in wie wat gebruikt

Bewijs om energie besparende maatregelen te treffen

Als je wel de nulmeting hebt gedaan maar je weet nog niet waar precies al die energie verbruikt wordt, kan het helpen om je energiestromen inzichtelijk te krijgen, zeker als je een bedrijf hebt met veel verschillende installaties.

Je hebt ongetwijfeld vermoedens over welke machines de meeste energie vragen maar als je hier echt nauwkeurig inzicht in wilt krijgen, dan moet je toch aan de slag. Sommige installaties of machines zijn echte energieslurpers en verbruiken het merendeel van de totale energie. Als je weet welke installaties dit zijn, kun je keuzes maken over de onderhoudsprogramma’s of investeringsprogramma’s. Zeker als je ziet dat in de loop van de tijd de energieslurpers alleen nog maar meer gaan verbruiken.

Het in kaart brengen van je energiestromen is vaak een tijdelijke actie. Zo kun je bijvoorbeeld voor twee maanden je installatie uitrusten met tussenmetingen. Na die 2 maanden heb je een goed beeld van de grootste energieslurpers en waar je actie kan ondernemen. Zijn er installaties die je kunt vervangen door een zuinigere variant? Of kan de leverancier de instellingen aanpassen, zodat ze efficiënter worden? Bij verwarmings- en lichtinstallaties zijn veel besparingen mogelijk door deze bijvoorbeeld aan te passen op de openingstijden.

Voordelen:

  • Inzicht in het rendement van installaties.
  • Bewijs om energiebesparende maatregelen te treffen.

Ideaal voor: (kleine) industrie die wil weten welke machines en installaties de meeste energie gebruiken.

De energieslurpers in beeld van 2 productlijnen en het verbruik van het kantoor e.d.

Aardwarmte en restwarmte in beeld

Een warmteaansluiting is nog niet zo heel erg vanzelfsprekend, maar wordt met de duurzame ambities van Nederland de komende jaren steeds meer voorkomend. Zo wil de gemeente Amsterdam in 2050 van het gas af en moet de tuinbouw in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat warmteleveranciers en -afnemers een grote rol krijgen. Er moet een warmtenetwerk komen, gas wordt steeds sneller uitgefaseerd en er is een grotere rol weggelegd voor de levering van aardwarmte en restwarmte.

Aardwarmte

Restwarmte

Voor restwarmte is het niet veel anders dan bij aardwarmte. Het is vaak minder duurzaam, omdat restwarmte ontsloten wordt uit ‘grijze’ processen, zoals de opwek van elektriciteit met gas of kolen. Toch is het vaak duurzamer om deze restwarmte opnieuw te gebruiken in plaats van op te slaan of te lozen in het oppervlaktewater. Over lange afstanden warm water transporteren is niet aan te raden. Het is kostbaar qua leidingnetwerk, maar er is ook veel warmteverlies. Daarom is het slim om restwarmte in de buurt van de productie af te nemen. 

Ook hier is het monitoren van de geleverde en afgenomen warmte en flow cruciaal. De energie moet worden afgerekend en alle energiedata is noodzakelijk voor het blijven rond rekenen van de rendementen.

Voordelen:

  • Inzicht energiestromen
  • Monitoring rendement warmtebron
  • Ontvangen juiste hoeveelheden subsidiegelden
  • Eerlijke verdeling kosten en opbrengsten


Ideaal voor: bedrijven met een aansluiting op aard- of restwarmte, maar ook voor leveranciers en producten van warmte.