OWE-subsidieronde voor waterstof opent na de zomer

OWE-subsidieronde voor waterstof opent na de zomer

Deel dit artikel

Na de zomer opent een nieuwe ronde voor OWE-subsidie. OWE staat voor “Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse”. Deze subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren om volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind te produceren. Je krijgt alleen subsidie als je waterstof produceert met jouw productie-installatie. Je kunt subsidie krijgen over het investeringsdeel en het exploitatiedeel. Ten opzichte van vorige keer zijn er wat zaken veranderd.

  • De naam is gewijzigd naar: Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse. De afkorting OWE, gebaseerd op de vorige naam, wordt aangehouden.
  • Met € 998.330.000 is er meer budget beschikbaar dan vorige keer.
  • Je mag een aanvraag doen voor maximaal de helft van het totale bedrag.
  • Je mag niet eerder SDE++ of OWE-subsidie hebben ontvangen voor het project.


Qua eisen aan de installatie vervalt de bovengrens van 50 MW, de ondergrens van minimaal 0,5 MW blijft gehandhaafd. De kosten van de compressor vallen onder de subsidie als de druk in de installatie maximaal 70 bar is. Compressie naar hogere druk is bestemd voor opslag en transport en valt niet onder de subsidie.

Alle veranderingen en meer vind je op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Let op:
Voor de aanvraag van deze subsidie is een transportindicatie nodig van jouw netbeheerder. De transportindicatie kan je nu aanvragen.