In 2024 gaan we op een nieuwe manier samenwerken

In 2024 gaan we op een nieuwe manier samenwerken

Deel dit artikel

Het einde van het jaar 2023 is in zicht. Samen met Emile, directeur Anexo, kijken we vooruit. Wat zijn de uitdagingen in het energielandschap in 2024 waar we mee te maken krijgen? En wat is de impact hiervan op de bedrijven en organisaties? We stellen een aantal vragen aan Emile. 

Je ontkomt niet aan een korte terugblik. Wat viel jou op in 2023? 
Het is een cliché, maar ik vond het razendsnel gaan. Ik denk dat dat komt omdat er zoveel gebeurd is. Het was natuurlijk het jaar van congestie. En dat blijft komende jaren een rol spelen. Gelukkig vinden wij samen met klanten oplossingen. Elke klantvraag is in deze uniek, maar vaak is er wel wat mogelijk. Zo zijn we zelfs bezig met een project waar een WKK slim ingezet kan worden, om zo vermogen te creëren die een netbeheerder tijdelijk niet ter beschikking heeft. Hiermee kan dan een stap richting elektrificatie gezet worden ondanks dat er congestie is. 

In deze case zie je onze manier van werken terug: makkelijk zakendoen en samen de duurzaamheidsuitdagingen aanpakken. Onze focus op ease-of-doing-business ervaren klanten als positief. Klanten weten ons makkelijker te vinden met complexe vraagstukken. We zijn een echte aanjager geworden. 

Je noemt een aantal thema’s die ook komend jaar spelen. Gaat 2024 erg lijken op afgelopen jaar? 
Congestie blijft een uitdaging, toch gaat de energietransitie door. Ook de verkiezingsuitslag gaat daar niet heel veel verandering in brengen, verwacht ik. Bedrijven zijn aan zet. Waar afgelopen jaren een grote groep al in beweging is gekomen om dingen anders te doen vanuit optimalisaties en verduurzaming, verwacht ik dit jaar echt dat de meerderheid ook in beweging komt. Wet- en regelgeving, CSRD, congestie en energieprijzen gaan het verdienmodel van bedrijven blijvend raken. Dan denk ik niet gelijk aan risico’s, maar juist ook aan kansen. Door binnen een regio of op een bedrijventerrein samen te werken, creëer je mogelijkheden als cluster. Een duurzame energievoorziening is meer binnen handbereik dan je denkt, maar samenwerking is daarbij wel noodzakelijk.  

Wat betekent dit voor onze klanten? 
We blijven de lat hoog leggen om met elkaar de klus te klaren voor de toekomst. Ondernemend Nederland is natuurlijk blij met resultaten en doelen die worden gehaald. Maar er kan veel meer als je op een andere manier samenwerkt. Een model waarbij je verschillende vakgebieden bij elkaar brengt. Zo werk je samen met partners, leveranciers en startups om tot een verrassende oplossing te komen voor de klant.  

Deze aanpak vergt ook een stap van Anexo. Er komt meer expertise op plekken die we knellend vinden. We investeren in de doorontwikkeling van collega’s. Daar word ik echt gelukkig van. Ook met de uitdagingen van de arbeidsmarkt kunnen we nog altijd aan toppers komen.  

Dit klinkt allemaal heel erg mooi, Emile. Is het niet vaak te mooi om waar te zijn? 
Dat vind ik niet. Je hebt natuurlijk gelijk dat er in Nederland veel uitdagingen zijn. Een groene, betrouwbare energievoorziening vraagt enorme investeringen. Voor sommige bedrijven worden die lasten misschien onhoudbaar. De inpassing van zon en wind stuit tegen weerstand. Innovaties rondom batterijen moeten echt nog doorbreken. Mobiliteit met laadinfrastructuur en elektrische auto’s wordt een uitdaging qua netcapaciteit en inpassing in de openbare leefomgeving. 
Verder vraagt het ook om gedragsverandering: we moeten anders omgaan met energieproductie en verbruiken. De energietransitie vraagt ook om flexibele en snelle inpassing van nieuwe wet- en regelgeving. En ja, misschien komen er wel prijsprikkels. Belastingen, hogere prijzen voor het uitstoten van CO2 en subsidies gaan impact hebben op de bewegingen binnen die energietransitie. 

Eén ding is zeker: de energietransitie vraagt om een flexibeler energiesysteem en een andere manier van samenwerking dan dat we gewend zijn. Ik geloof in de kracht van samenwerking en innovatie waarmee we deze klus kunnen klaren! 

Ik wens iedereen het beste voor 2024. Laten we er samen een mooi en energiek jaar van maken.