Energiebesparingsplicht nu ook voor de tuinbouw

Energiebesparingsplicht nu ook voor de tuinbouw

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2023 geldt de energiebesparingsplicht ook voor de glastuinbouw. Bedrijven die aangesloten zijn bij Europese CO2-regelingen, hoefden zich voorheen niet aan de energiebesparingsplicht te houden. Die uitzondering is geschrapt.

Uiterlijk 1 december 2023 moet aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gerapporteerd worden. Uit deze rapportages blijkt welke acties een bedrijf heeft genomen of welke vervolgacties genomen moeten worden.

In welke plicht valt mijn bedrijf?
Er zijn drie plichten: Informatieplicht, Onderzoeksplicht en EED-auditplicht. De maatregelen van deze plichten vallen in de categorieën: Gebouwmaatregelen, Faciliteiten en Processen. Meer informatie vind je in onze blog: De impact van de energiebesparingsplicht op jouw bedrijf.

Volg het stappenplan op de website van de RVO om te kijken aan welke plicht jouw bedrijf moet voldoen.

Let op:
Ben je in het bezit van een WKK, let dan bij de berekening van de (onder)grenzen goed op om te bepalen in welke plicht jouw bedrijf valt. Voor de berekening neem je het gas wat afgenomen wordt t.b.v. de WKK en niet de opgewekte warmte en elektriciteit. Teruglevering van elektriciteit aan het openbare net, mag afgetrokken worden van je energieverbruik. Hier zijn regels aan verbonden, je kan niet meer terugleveren aan het net dan wat je afneemt. De regels en veelgestelde vragen vind je op de website van de RVO.

Meer informatie: