Anexo live met thermal smart grid bij aardwarmteproject Trias Westland

Anexo live met thermal smart grid bij aardwarmteproject Trias Westland

Deel dit artikel

Onlangs is bij Trias Westland het eerste slimme netwerk live gegaan waarmee het onderling verhandelen van aardwarmte tussen deelnemende klanten mogelijk is geworden. Door geavanceerde webapplicaties te combineren met real-time meet & regeltechnieken in het warmtenetwerk van Trias Westland heeft Anexo een werkend slim netwerk opgeleverd. Direct na het opleveren van de handelsfunctionaliteiten hebben de eerste deelnemers elkaar al gevonden en werd de warmte door de regelbesturing op de juiste plaats afgeleverd. Naast dit slimme warmtenetwerk heeft Anexo al eerder vergelijkbare slimme netwerken voor gas en elektriciteit gemaakt.

Wat is E-Web Geo?

Met E-Web Geo wordt het mogelijk een aardwarmtebron te optimaliseren door de aardwarmte te verhandelen tussen de aangeslotenen. De warmte kan met elkaar uitgewisseld worden. Zo worden vraag en aanbod op elkaar af gestemd en wordt voorkomen dat er te veel warmte terug de bron in verdwijnt of juist dat er te weinig is. E-Web Geo biedt een online handelsplatform, waarmee de klant warmte (aan een deelnemer) kan verkopen als hij het niet nodig heeft en het (van de bron of een deelnemer) kan kopen als hij meer nodig heeft.

Deze optimalisering van de energiehuishouding per deelnemer betekent voor de bronhouder een betere warmteverdeling en een optimalisatie van de duurzame productie van warmte. En daarmee ook geoptimaliseerde subsidie-inkomsten. De ongeveer 25 aangesloten deelnemers krijgen meer warmte voor dezelfde prijs of dezelfde warmte voor een lagere prijs. E-Web Geo faciliteert de bronhouder dat de verhandelde warmte goed afgerekend kan worden.

Na zes weken worden de eerste resultaten geëvalueerd. Daarna worden meer functionaliteiten van het handelsplatform gefaseerd vrijgegeven, zoals het doen van tegenbiedingen op prijs, capaciteit en handelsperiodes.

Cornelis