Aardwarmte

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn gepresenteerd. Overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De warmte van de aarde gebruiken, is een goede mogelijkheid ter vervanging van fossiele brandstof. Daarnaast is het een hele logische keuze om zoveel mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. De twee andere meest duurzame manieren om energie op te wekken, zon en wind, zijn daar ook al zeer goed voor en hebben ondertussen hun introductie gedaan in Nederland. Nu moet ook nog aardwarmte met bestuurde systemen omarmd worden, zeker als straks het gebruik van ketels en WKK’s ontmoedigd wordt door regelgeving en/of hoge gasprijzen.

100% duurzame warmte

Het is prettig om te weten dat sommige keuzes makkelijk te maken zijn. De keuze voor aardwarmte is er zo één: aardwarmte is namelijk 100% duurzaam. Met ongeveer 20 aardwarmteprojecten in Nederland lijken de kinderziektes er inmiddels uit. Al heeft elk project natuurlijk zijn eigen dynamiek en uitdagingen. Aardwarmte is een goede energiebron die in o.a. de tuinbouw gebruikt kan worden. In het Westland, na de Rotterdamse haven en Schiphol, de derde mainport van Nederland, gaan bedrijven geclusterd op zoek naar het realiseren van nog meer aardwarmteprojecten. Ze sluiten deze op elkaar aan om de verduurzaming van de tuinbouw naar een volgend plan te tillen en de ‘grijze’ restwarmte uit het Rotterdamse havengebied een nieuwe bestemming te geven.

Aardwarmte als energiebron in de tuinbouw

Betrouwbare levering van aardwarmte tegen maximale subsidie

Warmte voor de toekomst

De komende jaren gaan we veel meer aardwarmteprojecten zien. Mede door de mogelijkheden die de politiek gaat bieden. In eerste instantie ontstaan de projecten in de tuinbouw, waar de warmtevraag hoog is en ook goed in te vullen is met aardewarmte. Dit gaat zich uiteindelijk doorvertalen naar andere gebruikers op een warmtenet. Denk aan zwembaden, bedrijven die warm water nodig hebben voor productieprocessen en uiteindelijk zelfs consumenten.

Meer weten over energie uit aardwarmte?

Wil jij meer weten over aardwarmte en hoe jij jouw bedrijf kan verduurzamen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!