Faciliterend netbeheer

Faciliterend netbeheer: jouw net goed ingeregeld

Als beheerder van een gesloten distributiesysteem (afgekort GDS ook wel privaat net of particulier net) is het noodzakelijk om voor de aangesloten gebruikers van het energienet een aantal zaken te regelen. Aan de volgende onderwerpen moet invulling gegeven worden:

 • netconfiguratie;
 • onderhouds- en beheerorganisatie;
 • veiligheidsbeleid;
 • onderhoudsplan;
 • beheersituatie;
 • storingen- en calamiteitenplan;
 • inrichting van de zogenaamde derdentoegang voor de aangesloten deelnemers.


Anexo is een erkend meetbedrijf en door TenneT gecertificeerd voor het leveren van diensten voor particuliere netten. De diensten voor marktfacilitering omtrent het elektronisch berichtenverkeer staan ook wel bekend als Faciliterend Netbeheerder.

Allocatiediensten: energie eerlijk verdeeld

De vrije keuze van energieleverancier en het toekennen en verwerken van verbruiksgegevens brengt een flink administratief takenpakket met zich mee. Belangrijk is om dit proces goed geborgd te hebben. Anexo is volledig ingericht om allocatiediensten volgens de vereiste standaarden en wetgeving uit te voeren. Wij helpen je graag met:

 • Leveren, installeren en uitlezen van energiemeters;
 • Inrichten aansluitingenregister en uitgifte van EAN-codes;
 • Vrije keuze van energieleverancier voor aangeslotenen;
 • Berekenen en toekennen van standen en energieverbruiken (allocatie en reconciliatie);
 • Correcties en reparaties van standen en verbruiken;
 • Het inrichten van het elektronische berichtenverkeer (communicatie met marktpartijen);
 • Rapportages over netverliezen.

Wij zorgen ook voor archivering en rapportages. Dit alles zorgt voor een sluitende administratie. Zo heb jij er geen omkijken naar.

Ruimte voor slimme toepassingen

Het is goed om te weten dat een gesloten distributiesysteem meer onderlinge mogelijkheden biedt dan een net van een regionale netbeheerder. Binnen een gesloten distributiesysteem bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om onderling energiecapaciteit te verhandelen en sturing van vraag en aanbod uit te voeren. Hiermee kunnen grote besparingen bereikt worden. Zeker door te in te spelen op lokale (duurzame) energieopwekking en flexibele energieprijzen. Daarmee wordt jouw private net een “smart” net. Een goede allocatiedienst is hiervoor essentieel.

Interesse

Zorg dat jouw energienet goed ingeregeld is. Schakel met een partner met verstand van zaken. Meer weten over faciliterend netbeheer en allocatiediensten? Wij vertellen je graag meer! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.