E-Web

Omschrijving

Energie waar het nodig is 
Het beheersbaar houden van je energiekosten is vaak een van de drijfveren voor het opzetten van een energiecluster. Voorwaarde is wel dat binnen het cluster optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare capaciteit. In de praktijk betekent dit veel geregel en elke fout die daarbij gemaakt wordt, brengt kosten met zich mee. Anexo maakt al jarenlang gebruik van slimme ICT-oplossingen om energienetten te optimaliseren. 

Een van de ontwikkelingen is een smart grid toepassing, waarmee je de regie over je cluster houdt. E-Web bewaakt en stuurt op basis van actuele online meetgegevens de energiestromen binnen het cluster en stem vraag en aanbod optimaal op elkaar af. Hiermee kan energie onderling worden verhandeld, waardoor minder energie van het landelijke net ingekocht hoeft te worden. Het is extra interessant, als er binnen het cluster een bepaalde mate van flexibiliteit is. Je kunt hierbij denken dat het in je proces mogelijk is om bepaalde momenten waarop je veel energie nodig hebt, te vervroegen of juist uit te stellen als dat financieel voordelig is. Met (duurzame) energiewekkers creëer je een extra dimensie aan het onderling verhandelen van energie. De uiteindelijke besparingen die hierdoor ontstaan, kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s per jaar.

E-Web Aanvragen