Walstroom

Wat is walstroom?

De voordelen van walstroom

walstroom aanvragen

Onze diensten op het gebied van walstroom

 

Walstroom: duurzaam en toekomstbestendig

De scheepvaartsector heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn doelen opgenomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Walstroom is een belangrijk onderdeel van het behalen van deze doelen.  Het verminderen van de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen in 2035 met 35% tot 50% t.o.v. 2015 en in 2050 een uitstootvrije en klimaatneutrale binnenvaart zijn enkele van de doelen voor de binnenvaart. Voor zeevaart is afgesproken dat in 2030 een emissieloos zeeschip in de vaart wordt gebracht en in 2050 een vermindering van 70% van de CO2-uitstoot t.o.v. 2008 wordt gerealiseerd. Walstroom is een belangrijke stap in de richting van deze doelen.

Walstroom aanvragen