Gesloten distributiesysteem (GDS)

Een gesloten distributiesysteem heeft zo zijn voordelen. Zeker wanneer er opwekking in het eigen energienet aanwezig is, ben je een stuk onafhankelijker van het net van de regionale of landelijke netbeheerders. Daarnaast heb je de regie over jouw private net. Natuurlijk moet deze voldoen aan standaarden en wetgeving. Daar komt flink wat bij kijken. Bij Anexo helpen we je graag bij het inrichten en beheren van je GDS.

Wat is een gesloten distributiesysteem?

Een gesloten distributiesysteem, ook wel GDS, gesloten distributienet, privaat net of particulier net is een gesloten kring van meerdere energieaansluitingen. Om je eigen energienet te beheren, heb je ontheffing nodig van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Je kunt ontheffing aanvragen als je voldoet aan deze voorwaarden: 

  • Je energienet ligt binnen een geografisch afgebakend gebied;
  • Er zijn niet meer dan 500 afnemers op je net aangesloten;
  • Er mogen geen huishoudens aangesloten zijn op je energienet;
  • Het bedrijfs- of productieproces van jou en de andere aangeslotenen op je GDS zijn om technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of je gebruikt het net vooral voor jezelf of voor bedrijven in dezelfde holding


Voor zowel een beheerder van een GDS als toekomstig eigenaar ben je bij Anexo aan het juiste adres.

gds

Inrichting van een GDS

Een goed ingericht net is de basis voor een betrouwbare energievoorziening. Bij de aanleg van een particulier energienet komen er veel belangrijke zaken en beslissingen op je af. Denk aan:

  • Ontwerp, aanleg en beheer van een toekomstbestendig energienet;
  • Inrichting van systemen voor het balanceren van de energiestromen;
  • Inrichting en uitvoering van allocatiediensten of faciliterend netbeheer;


Je hebt met verschillende verplichtingen te maken. Zoals veilig en doelmatig beheer van het net, het aanhouden van voldoende capaciteit en transparantie in tarieven en werkwijzen. Je hebt ook een aansluitplicht. Als daarvoor een verzoek komt, heeft de aanvrager recht op een gedetailleerde kostenopgave. Daarnaast heb je ook de plicht om vrije energieleverancierskeuze aan te bieden.

Beheer van een GDS

Van kansen en mogelijkheden naar smart grid oplossingen

Een gesloten distributiesysteem biedt unieke kansen. Je kan bijvoorbeeld beschikbare capaciteit beter benutten of verdelen. Zo kun je congestie op jouw energienet voorkomen en kostbare uitbreidingen uitstellen of zelfs volledig ondervangen. Op deze wijze is het mogelijk om aan de aangeslotenen op jouw net ‘capaciteit as a service’ (CAAS) aan te bieden, dit voor kortere of langere tijd. 

Ook zijn er mogelijkheden om je Gesloten Distributiesysteem gedeeltelijk of volledig te verslimmen. Dit kan bijvoorbeeld door capaciteit of energie binnen een handelssysteem periodiek aan te bieden aan de aangeslotenen. Het biedt hen de mogelijkheid om capaciteit of energie in perioden van tekorten of overschot gunstig in te kopen of te verkopen. Op deze wijze kan een aangesloten deelnemer met de afname van energie meebewegen met het aanbod van bijvoorbeeld zonne- en windenergie.

Een volledig Smart Grid oplossing is ook mogelijk. Hierbinnen wordt vraag en aanbod van alle energie (Multi Commodity) inzichtelijk gemaakt en optimaal samengebracht op de momenten dat dit vanuit duurzaamheid economisch het beste past. Het Smart Grid is dan een samenspel geworden van realtime systemen die het opwekken, opslaan en gebruik van alle energievormen monitoren en besturen. Het systeem stuurt batterijen aan, zorgt voor een juiste verdeling van snelladers van jouw elektrische wagenpark, verdeelt de zonnestroom en geeft sturingsadvies aan de deelnemers, waarmee zij kunnen reageren op het uitwisselen van energie.

gesloten distributiesysteem

Partner met verstand van zaken