Voordelen van de slimme meter die jij nog niet kent

Voordelen van de slimme meter die jij nog niet kent

Deel dit artikel

De slimme meters voor thuis kennen we wel. En de meeste voordelen kunnen we zelf ook nog wel opnoemen; er hoeft geen meteropnemer meer langs te komen, je hebt direct inzicht in je energiegebruik waardoor je op zoek kan gaan naar besparingen, en je maandnota kan nauw aansluiten bij wat je werkelijk verbruikt hebt, zodat er geen verassingen zijn bij de eindafrekening. 
 
Omarmen 
Veel consumenten staan echter nog niet direct te trappelen om de slimme meter massaal te omarmen en deze genoemde voordelen direct te voelen in hun dagelijkse huishouden. Goed; het is fijn als je niet meer thuis hoeft te blijven voor de meteropnemer en geen verrassing met de eindafrekening van je energieleverancier is ook fijn. Maar je krijgt er met de slimme meter een apparaat voor terug waarmee je jezelf bespiedt kan voelen en waarvan nog maar moet blijken dat deze alle aanvallen van hackers kan weerstaan. En de echte winst zou moeten komen uit inzicht en besparingen, maar hiervoor moet je vaak zelf aan de slag. 
  
Trade-off 
Je levert dus je oude vertrouwde meter in en krijgt er een slimme meter voor terug. Het gevoel van opofferen van je oude vertrouwde meter voor iets anders met vermeende voordelen heet in de psychologie het ‘trade-off principe’; de stap van het opofferen neem je alleen als de voordelen van het nieuwe product vele malen groter zijn. Dit komt omdat hetgeen je opgeeft vaak als waardevoller wordt ervaren dan hetgeen je terugkrijgt.  
 
Nu zal het niet zo zijn dat veel consumenten het gevoel zullen hebben een groot offer te brengen bij het inleveren van hun oude meter. De andere kant is dat de vermeende voordelen, vooral inzicht en daaruit volgende besparingen, ook niet overduidelijk zijn. Uit een onderzoek van het Bureau van de Planomgeving blijkt dat de besparing tot op heden slechts 1% is. Het is dan ook logisch dat er nog geen sprake is van een groot succes bij de slimme meter. 
 
Voordelen voor grootverbruikers 
In de vrije metermarkt voor grootverbruikers worden al veel langer slimme meters gebruik. En daar komen de voordelen tot veel betere uiting. De trade-off van het afscheid van de oude meter is hier dan ook niet aan de orde. Real-time uitlezingen laten direct zien waar pieken en dalen in het vermogen en verbruik zitten. Deze inzichten worden, financieel economisch gedreven, direct omgezet in verbeter- en besparingsmaatregelen. Daarnaast kunnen bedrijven hun energiepatronen door het jaar heen aanleveren aan energieleveranciers, die op hun beurt op basis van deze patronen de beste prijs kunnen maken. Want energieleveranciers kunnen deze energiepatronen weer ‘matchen’ op hun eigen klantportfolio. 
 
Welke 3 voordelen ken ik niet? 
Naast bovengenoemde voordelen zijn er nog meer toepassingen van de slimme meetsystemen. Veel van deze toepassingen werken reeds in de praktijk. We noemen er een aantal. 
 
Voordeel 1: bewakingsinstrument tegen overschrijdingen
Soms is het noodzakelijk om vastgestelde vermogensgrenzen niet te overschrijden. In een aantal gevallen kunnen deze overschrijdingen tot dure aanpassingen in contractvermogen leiden. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de slimme energiemeter in te zetten als bewaking. De meter meet het actuele vermogen en als er een van te voren ingestelde drempelwaarde wordt bereikt kan de meter met een stuursignaal een alarm geven of zelfs een verbruiksapparaat uitschakelen. 
 
Voordeel 2: stuursignalen om apparaten af te schakelen
Met actuele meetdatasystemen is echter nog veel meer te doen. Onderdeel van de slimme meter is namelijk ook de communicatiemodule. En deze communicatie is tweezijdig waardoor er ook berichten of stuursignalen van of naar de meter kunnen worden gestuurd. Een toepassing is dan bijvoorbeeld een apparaat wat door de meter wordt aan- of afgeschakeld op basis van energieprijzen.  
 
Voordeel 3: aanzet tot verhandelen van vermogen
Een uitbreiding op het schakelmechanisme van de meters geeft eveneens mooie mogelijkheden. Een toepassing hiervoor is het verhandelen van vermogen. Gebruik je zelf de ingekochte energie niet, dan kan de meter dit laten weten aan bijvoorbeeld een derde die deze energie dan alsnog van je koopt. Door een samenstel van aansluitingen en slimme meters zo te koppelen ontstaat er een handelsplatform voor vermogen. 
 
Met zulke voordelen wordt een trade-off wel erg gemakkelijk. Je offert een oude domme meter op, en je krijgt er een scala aan grote voordelen voor terug. 
 

Mark