Elektriciteit: kan jouw bedrijf even zonder?

Elektriciteit: kan jouw bedrijf even zonder?

Deel dit artikel

Je moet er niet aan denken: problemen met je elektriciteitsvoorziening. De schade van een storing kan flink in de papieren lopen en voor een lange en vervelende nasleep zorgen. Niks nieuws, zul je denken, en waarschijnlijk heb je een goede verzekering afgesloten om de financiële gevolgen beperkt te houden. Maar wist je dat de verzekeraar eisen stelt aan het beheer en onderhoud van je elektrotechnische installaties? En dat je als eigenaar van een middenspanningsinstallatie zelfs wettelijk verplicht bent om een installatieverantwoordelijke aan te wijzen?

Ben jij installatieverantwoordelijke?
Volgens de NEN 3840 ben je verplicht om een installatieverantwoordelijke aan te wijzen. In het geval dat je geen installatieverantwoordelijke hebt aangewezen, ben je als eigenaar van de middenspanningsinstallatie verantwoordelijk. Alleen heb je dan wel kennis van zaken nodig en ben je als ondernemer vaak zelf niet bevoegd. In geval van calamiteiten kan dit grote problemen opleveren. Daarom is het verstandig om de installatieverantwoordelijkheid goed te regelen. Anexo kan die verantwoordelijkheid van u overnemen en regelmatig uw station controleren. En wanneer nodig vervangen of repareren we in goed overleg onderdelen. Het ligt voor de hand om niet alleen inspectie en onderhoud, maar ook de storingsdienst uit te besteden. Een installatieverantwoordelijke weet uit welke componenten de installatie bestaat en kan daardoor snel en adequaat optreden.

Neem geen risico’s met je bedrijfscontinuïteit
Geen of slecht onderhoud aan elektrische installaties kunnen je bedrijfscontinuïteit verstoren. Daarnaast is het ook een belangrijke brandoorzaak (1). Leveranciers van installaties pleiten dan ook voor goed onderhoud en stellen verzekeraars steeds meer en strengere eisen. Zij willen bijvoorbeeld weten of er geen sprake is van achterstallig onderhoud en ook willen ze inzicht in het laatste inspectierapport.

Het is verbazingwekkend om te constateren dat er nog steeds bedrijven zijn die risico’s nemen met een cruciaal onderdeel in hun bedrijfsvoering: de elektriciteitsvoorziening. Oké, de energievoorziening in Nederland is zeer betrouwbaar, maar de leveringszekerheid is geen 100%. De kans op brand is gelukkig ook niet groot, maar een brandverzekering vinden we allemaal meer dan vanzelfsprekend. Zorg dat je bedrijfscontinuïteit goed geborgd is, het kan van levensbelang zijn voor je bedrijf.

Samengevat zijn er dus drie zaken essentieel voor meer zekerheid:

  • Voorkom problemen door regelmatig onderhoud te (laten) plegen aan je elektrotechnische installatie.
  • Dek je goed in voor ontstane schade en vervolgschade.
  • Zorg dat je kunt rekenen op een professionele partner met een adequate storingsdienst.

Meer weten over de oplossingen die Anexo jou biedt op het gebied van onderhoud? Neem gerust contact op met ons.

(1) Bron: Falende schakelaar is brandrisico in glastuinbouw (PDF) ​​

Nicolette