E-Web Geo: Warmte waar nodig

E-Web Geo: Warmte waar nodig

Deel dit artikel

Er is opnieuw een klimaatakkoord afgesproken. In Katowice in Polen kwam heel de wereld bij elkaar om afspraken te maken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gemaakte afspraken zijn weer een stap in de goede richting, maar uiteraard zijn er ook sceptici of we wel op de goede weg zitten. En of het snel genoeg gaat.

Op die klimaattoppen zijn de afspraken vaak nog erg abstract. Die worden weer per land vertaald naar meer concrete afspraken. En in Nederland blijven we nog een tijdje polderen, zodat iedereen tevreden is en de echte scherpe kantjes er af zijn. 

Het is ook moeilijk om impopulaire maatregelen te nemen, zeker voor politici. Die denken vooral aan hun electoraat. Technisch is de verduurzaming natuurlijk allang mogelijk. Maar de vraag die altijd overblijft is: welke keuzes gaan we nu maken en wie gaat dat betalen?

Keuze voor aardwarmte
Het is dan eigenlijk wel prettig om te weten dat sommige keuzes erg makkelijk te maken zijn. De keuze voor aardwarmte is er zo één: 100% duurzaam (okay, er komt vooralsnog wat vrachtverkeer aan te pas dat nog niet elektrisch rijdt). En er is subsidie nodig om de projecten te initiëren, al is dat een kwestie van tijd.

Met ruim 20 aardwarmteprojecten is de tuinbouw flink aan het investeren om de warmtevoorziening te verduurzamen. Het aantal geothermieputten stijgt de komende jaren. De overheid blijft de verduurzaming ook stimuleren met subsidies. 

E-Web Geo: warmte waar het nodig is
Om de warmteopbrengsten uit de geothermie te optimaliseren, bieden wij met E-Web Geo een handelsplatform met slimme sturing van warmte, waar de bronhouder en de deelnemers 24/7 beschikken over een tool die het warmteaanbod en de warmtevraag optimaal op elkaar afstemt. Het helpt de bronhouder met het betrouwbaar opwekken en leveren van warmte en het geeft deelnemers een extra hulpmiddel om de warmtevraag goedkoper en duurzamer in te vullen, maar ook om er nog meer aan te verdienen (lees: meer energie voor dezelfde of lagere prijs).

Een makkelijke keuze
We kunnen voorlopig echt niet zonder fossiele brandstoffen, dat besef ik mij ook. Maar de warmte van de aarde gebruiken is wel een hele logische keuze om zoveel mogelijk de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. Deelnemers en de bron verduurzamen met aardwarmte en E-Web Geo niet alleen de warmtevoorziening. Nee, het maakt de keuze voor een bestuurd systeem om duurzame warmte op te wekken en met elkaar uit te wisselen alleen maar makkelijk. We moeten aan de klimaatdoelstellingen willen voldoen. Natuurlijk om droge voeten te houden. Voor de volgende generaties na ons.

Benieuwd hoe E-Web Geo werkt? Bekijk onze animatie.

Tom