Batterijen in de tuinbouw zo ondenkbaar nog niet

Batterijen in de tuinbouw zo ondenkbaar nog niet

Deel dit artikel

Het opslaan van energie is een tuinbouwondernemer niet vreemd. Zij doen dit al jarenlang met hun warmtebuffers. Het stelt ze in staat om de warmtebehoefte flexibel in te vullen en in te spelen op schommelende energieprijzen. Elektriciteit opslaan, is een ander verhaal. De toepassing hiervan zie je in elektrisch vervoer en ook batterijen in huishoudens nemen een vlucht. De industrie komt ook in beweging. Kan het voor de tuinbouw een goede oplossing zijn? 

De vraag is natuurlijk: welk probleem wordt er opgelost? Zo lost de opkomst van e-boilers niet direct een probleem op ten behoeve van warmtebehoefte, maar zijn ze wel geschikt voor een gezonde businesscase voor deelname aan de noodvermogenpool (lees meer in de brochure van Tennet). De tuinbouw kenmerkt zich door flexibiliteit in de energiemix. En flexibiliteit geeft je mogelijkheden in je bedrijfsvoering en is te verzilveren. Voor batterijen geldt er geen uitzondering, waar de elektrificering in de energietransitie zelfs extra kansen biedt. 

Kansen 
Grofweg zijn er voor batterijen in de tuinbouw 6 kansen verdeelt over 3 gebieden : 

 • Vanuit financieel oogpunt:
  1. Speculeren op de energiemarkt met deelname aan de onbalansmarkt of de regel- en noodvermogenpool. 
  2. Energiekosten verlagen door de batterij op te laden bij lage energieprijzen en te ontladen bij hoge energieprijzen. 
  3. Netbeheerkosten verlagen door piekverbruik omlaag te brengen. 
 • Vanuit technisch oogpunt:
  1. Oplossing voor congestieproblematiek. 
  2. Ruimte in de capaciteit van de netaansluiting flexibel inzetten. 
 • Vanuit duurzaamheidsoogpunt: 
  1. Groene opgewekte elektriciteit opslaan en later gebruiken voor bijvoorbeeld belichting. 


Past een batterij in jouw bedrijfsvoering  

Om erachter te komen of een batterij in jouw bedrijfsvoering past, is inzicht nodig in jouw energiehuishouding en (elektrische) installaties. Deze informatie heb je nodig om: 

 • Richting te geven aan de investeringsomvang. 
 • Het opstellen van een technisch concept. 
 • En het in kaart krijgen van beperkingen en kansen van de huidige belasting en infrastructuur. 


Door middel van een quick scan krijg je de benodigde informatie in beeld. Met zo’n scan wordt er gekeken naar de volgende onderdelen: 

 • Het energieprofiel op basis van meetdata van verbruikers en opwekkers. 
 • Een belastingduurkromme van de aansluiting. 
 • Het benodigde realistische batterijvermogen. 


Opties voor jouw businesscase 

Wij bieden opties voor technische concepten met en visuele weergave. Onderdeel hiervan is de fysieke impact van de opstelling en de verschillende scenario’s geschetst. Ik bedoel dan ook echt de benodigde ruimte en hoe de batterijopstelling eruit komt te zien. 

Zo kan je een businesscase opmaken met financiële onderbouwing: wat kost het en wat levert het op? Met aandacht voor de eenmalige investering en de operationele kosten. En niet onbelangrijk: wat zijn de opbrengsten? Op basis van kengetallen en historische data is een nauwkeurige berekening te maken om zo de toekomstige verdiensten te bepalen. 

Energiemix met batterijen 
Zo ondenkbaar is de opslag van energie via batterijen in de tuinbouw dus niet. Het brengt meer flexibiliteit in de energiemix voor de tuinbouw. De batterij is een extra instrument in de mix naast belichting, wkk’s, ketels, aardwarmte, e-boilers, zonnepanelen, CO2 en warmtebuffers. En het zal zeker niet de laatste zijn. Wat is de volgende: waterstof? 

Ga voor meer informatie naar energieopslag via batterijen. Meer weten over het optimaliseren van de energievoorziening van je tuinbouwbedrijf? Kijk eens op onze pagina voor de tuinbouw

Bas